Theo một báo cáo mới của Viện McKinsey Global, nguy cơ ngập lụt tại TP.HCM có thể tăng gấp 10 lần cho đến năm 2050, nếu các hoạt động kinh tế và xây dựng cơ sở hạ tầng diễn ra quá mức.  Báo cáo mới nhất từ hãng tư vấn này cung cấp hình ảnh

TỪ DỰ BÁO TỚI THỰC TIỄN: KHẮC PHỤC NGẬP LỤT Ở HCM NHƯ THẾ NÀO?Read More »